48. Czy lakiery Lock 3 wymywają się?


Lakiery Lock 3 zostały stworzone taka by nie ulegały wymywaniu się. Koncepcja  chemiczna fotosensybilatora umożliwia łączenie się z komponentami lakieru i stąd efekt niewymywania się. Przy użyciu technologii analitycznej nie zaobserwowano żadnego wymywania się fotosensybilatora w produkcie Lock 3.


49. Czy składniki aktywne w produkcie Lock 3 są zaklasyfikowane jako biobójcze ( zabójcze dla organizmów żywych)? Który ze składników aktywnych  Lock 3 jest uważany za biobójczy?


Tak, składniki aktywne produktu Lock 3 są zaklasyfikowane jako biobójcze w oparciu o proces in situ. Wygenerowany tlen singletowy jest prawnie uznany za komponent aktywny.


50. Czy istnieje konieczność wykazania składników czynnych Lock 3 jako biocydów?


Składniki czynne Lock 3 są skategoryzowane jako „wyroby poddane”. I tak, roztwór lakieru musi być wykazany jako produkt biobójczy albo musi być przeprowadzona procedura zatwierdzenia produktu biobójczego. Oczekuje się, że zatwierdzenie będzie ważne od roku 2022. Do tego czasu produkt znajduje się w okresie przejściowym gdyż dokument odnośny „ „Gatunki tlenu reaktywnego z powietrza i wody” ("Reactive Oxygen Species from ambient air or water" jest aktualnie w przygotowaniu przez ekspertów Europejskiej Agencji Chemikaliów ECHA.


51. Kiedy należy oczekiwać zatwierdzenie medyczne składników czynnych produktu Lock 3?


Zatwierdzenie składników czynnych Lock 3 jako środków medycznych może być uzależnione od sposobu użycia i może być zatwierdzone od roku 2022.

Dla użycia w lakierach  Varcotec, substancja czynna w Lock 3 nie wymaga zatwierdzenia.


52. Czy fotokatalizator należy traktować jako preparat podlegający przepisom dotyczącym produktów biobójczych?


Zgodnie z wytycznymi ECHA "CA-March16-Doc.5.1" dotyczącym procedury klasyfikacji produktów biobójczych, fotokatalizator nie jest traktowany jako produkt biobójczy ani jako prekursor. Obowiązujące dla niego są ogólne przepisy dotyczące produktów chemicznych i lakierów dyspersyjnych.


53. Czy jest dostępna karta charakterystyki dla produktu Lock 3?


Wszystkie dodatki zostały sklasyfikowane zgodnie z przepisami CLP Regulation (EC) No. 1272/2008 i wszystkie wymagane dane fizykochemiczne zostały zmierzone. Karty charakterystyki bezpieczeństwa zgodne z wymogami rynku europejskiego są dostępne na życzenie w języku niemieckim i angielskim. 


54. Czy została dokonana rejestracja substancji czynnej w zgodzie z ustawą o substancjach niebezpiecznych (HSA)?


Rejestracja substancji czynnej w produkcie Lock 3 została ukończona z akceptacją  niemieckiego urzędu BfR (urzędu badania ryzyka)

W przygotowaniu do wykonania kolejnych rejestracji zgodnych z rozporządzeniem Europejskiej Agencji ds. Chemikaliów  REACH, zostały wykonane badania i zebrane dane toksykologiczne zgodne z regulacjom OECD pod GLP. Substancje aktywne w naszych dodatkach nie wykazały działań mutagennych (powodujących mutacje w materiale genetycznym), uczulających czy drażniących dla skóry i oczu.


55. Jakie dodatkowe dokumenty są dostępne w odniesieniu do  produktu Lock 3 Varcotec GmbH?


Karty produktu, certyfikaty poświadczenia zgodności i wiele innych informacji jest dostępnych dla lakieru Varcotec
Lock 3  w języku polskim, niemieckim i angielskim.


56. Czy istnieje dokumentacja dotycząca ewalu-acji substancji aktywnej w dodatku zawartym w produkcie Lock 3?


Zasady użytkowania przygotowane dla lakierów Lock 3 są oparte na procesie "in situ". Dossier dotyczące powiązanych substancji aktywnych „wolne od promieniowania generowane w procesie in situ z powietrza i wody” jest aktualnie w procesie oceny przez ekspertów ECHA.


57. Czy produkty zawierające DYPHOX® i technologię  Lock 3 mogą być aktualnie sprzedawane jako biocydy? 


Tak, mogą. Stosuje się tu przepisy przejściowe artykułu 93 dla biocydów in situ. Do momentu gdy prowadzona jest ocena dossier substancji czynnych, produkty te mogą być w sprzedaży bez autoryzacji. Wykaz producencki zgodnie z artykułem 95 nie jest wymagany. 


58. Domieszka powoduje, że systemy lakierów Lock 3 wykazują działanie antybakteryjne. Jak się to ma do regulacji  wynikających z europejskich przepisów dotyczących obrotu produktami biobójczymi?


Dla domieszek jako takich nie stwierdzono działania biobójczego.  Nie stosują się do nich regulacje (EC)  No 528/2012. Podlegają one ocenie i muszą być zarejestrowane jako mieszanki chemiczne zgodnie z postanowieniami rozporządzenia CLP.


59. Kiedy najprawdopodobniej wygaśnie okres przejściowy?


Zgodnie z wytycznymi  ECHA, procedura dokonania ostatecznej oceny produktu jest wyznaczona na przełom roku 2022/23. Jednakże eksperci odnośnych testów laboratoryjnych I centrów doradczych oczekują zakończenia procedury od 2 do 3 lat później – prawdopodobnie na przełomie 2025 I 2026 roku. Do tego czasu obowiązują przepisy okresu przejściowego.

Rewolucyjny lakier Lock 3 o działaniu przeciwbakteryjnym
i przeciwwirusowym potwierdzonym badaniami wykonanymi przez Instytut Frauenhof.

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA
- ZASADY I PRZEPISY BEZPIECZEŃSTWA