38. Technologia nakładania lakieru Lock 3?


Lock 3 może być stosowany na wszystkich typach maszyn drukarskich i lakierówkach. Jest to w formie tradycyjny lakier dyspersyjny. Może być nakładany na wszelkeigo rodzaju produkty drukowane: opakowania, książki, ulotki, magazyny i formularze.


39. Dlaczego Lock 3 zapewnia czynne zabezpieczenie przeciwko zakażeniom typu szpitalnego (HAIs)?


Działanie Lock 3 jest oparte na procesie fotodynamiki i zapewnia ciągłą redukcję drobnoustrojów wystawionych na działanie światła. To minimalizuje ryzyko przenoszenia drobnoustrojów na produkty poligraficzne i tym samym minimalizuje ryzyko zakażenia patogenami.


40. Czy użycie  Lock 3 może zastąpić konieczność dezynfekcji rąk?


Dzięki ich stałemu działaniu, produkty poligraficzne pokryte preparatem antybakteryjnym są cennym dodatkiem do powszechnie używanych środków higienicznych. Jednakże nie mogą one zastąpić środków odkażających w pełni ani w części. Wskazanym jest ciągłe zachowanie standardowych warunków higieny.


41. Czy są jakieś materiały lub dokumentacja dotycząca skuteczności składników aktywnych w preparacie Lock 3 w realistycznych warunkach?


Skuteczność składnika aktywnego w preparacie Lock 3 została dowiedziona podczas badań na terenie dwóch niemieckich szpitali w prawdziwych warunkach klinicznych i testowana przez Instytut Fraunhofer.


Dalsze informacje dostępne są pod adresem:

https://www.journalofhospitalinfection.com/article/S0195-6701(19)30310-X/fulltext


42. Standardy dezynfekcji powierzchni są uznane w szpitalach. W jaki sposób powłoka Lock 3 może wspomóc zwiększenie bezpieczeństwa dezynfekcji produktów poligraficznych?


Podczas badań prowadzonych na terenie dwóch szpitali, aktywny składnik preparatu Lock 3 został użyty na różnych powierzchniach w pobliżu pacjenta ( powlekanie ± fotosensybilator). Podczas badań, ustalone standardy dezynfekcji powierzchni nie zostały zmienione. Dowiedziono, że składniki aktywne obecne w  Lock 3 potrafią zredukować złogi bakteryjne od 6.1 ± 24.7 CFU/cm2 (próbka bez fotosensybilatora) do 1.9 ± 2.8 CFU/cm2 (z aktywnym fotosensybilatorem)

(wskaźniki higieniczne dla szpitali wynoszą 2.5 CFU/cm2). Co więcej, maksymalne zanieczyszczenie zarazkami zmalało o 94%.


Dalsze informacje dostępne są pod adresem: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4187643/

https://www.journalofhospitalinfection.com/article/S0195-6701(19)30310-X/fulltext

Rewolucyjny lakier Lock 3 o działaniu przeciwbakteryjnym
i przeciwwirusowym potwierdzonym badaniami wykonanymi przez Instytut Frauenhof.

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA
- ZAKRES STOSOWANIA