25. Jak długo utrzymuje się fotodynamiczne działanie Lock 3?


System powłoki Varcotec Lock 3 jest zaprojektowany tak by był aktywny prze okres 3 lat.


26. Ile tlenu jest potrzebne aby aktywować skuteczność działania?


Zawartość tlenu w powietrzu atmosferycznym jest wystarczająca aby aktywować działanie. Dodatkowo, skuteczność fotosensybilizatora jest określona na poziomie  0.99 (wydajność kwantowa tlenu singletowego). Oznacza to, że średnio jeden zaabsorbowany foton generuje jedną cząsteczkę tlenu singletowego.


Dalsze informacje dostępne pod adresem:

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0891584913003754?via%3Dihub


27. Ile światła jest potrzebne by aktywować działanie?


System Varcotec Lock 3 jest aktywny już przy niskim natężeniu światła (np. przy świetle punktowym bocznym czy  świetle sztucznym). Im wyższe natężenie światła, tym szybciej przebiega proces sterylizacji.


28. Czy obserwowane są różnice w działaniu w zależności od źródła światła?


Większość źródeł światła, w tym naturalne promieniowanie słoneczne, zawiera składowe spektrowe widma, które mogą być użyte do aktywacji skutecznego działania powłoki Lock 3 Szczególnie efektywnie działają źródła oparte na diodach LED.


29. Czy działanie ulega zmniejszeniu jeśli powierzchnia jest narażona na ciągłe działanie światła?


Jeśli jest to światło standardowe, działanie antybakteryjne powłoki Lock 3 będzie się utrzymywał przez okres od jednego do kilku lat.


30. Jakie są proporcje redukcji drobnoustrojów do źródła światła (mniej światła vs. dużo światła?)


Zniszczenie patogenów wymaga pewnej ilości tlenu singletowego, który jest generowany  w wyniku przekazania energii światła do tlenu. W związku z tym, im więcej światła jest użyte, tym więcej substancji chorobotwórczych ulega destrukcji i tym szybszy jest proces dezynfekcji.31.  Co się dzieje w przypadku ciemności i braku światła?


W ciemności działanie antybakteryjne powłoki Lock 3 jest tymczasowo dezaktywowane. Po pojawieniu się pierwszych promieni światła, proces zostaje natychmiast przywrócony.


32. Jaki wpływ na skuteczność działania mają wysoka wilgotność lub wysoka temperatura?


Działanie fotodynamiczne nie jest uzależnione ani od wilgotności ani od temperatury (do 150 C).


33. Czy technologia Lock 3 wykazuje działanie na powierzchniach suchych?


Tak, technologia powłoki Lock 3 jest jedyną skuteczną technologią antypatogenową na rynku, która działa zarówno na powierzchniach suchych, jak i w suchym otoczeniu ( z wilgotnością na poziomie >10% ). Równie skutecznie działa przy dużej wilgotności powietrza.

Rewolucyjny lakier Lock 3 o działaniu przeciwbakteryjnym
i przeciwwirusowym potwierdzonym badaniami wykonanymi przez Instytut Frauenhof.

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA
- WARUNKI ŚRODOWISKA I EFEKTY DZIAŁANIA