12. Skąd wziął się pomysł na fotodynamiczny antybakteryjny i antywirsuowy lakier Varcotec Lock 3?


Varcotec Lock 3  został stworzony  we współpracy ze Szpitalem Uniwersyteckim w Regensburgu, firmą DYPHOX® i Varcotec.

Pomysł  na produkt Lock 3 wywodzi się z badań medycznych, które wykazały, że bakterie patogeniczne mogą być  zniszczone bezpośrednio na skórze ludzkiej przy użyciu tej samej technologii. Co więcej, tlen singletowy wygenerowany w procesie fotodynamiki jest  skutecznie stosowany od ponad 20 lat w dermatologii, stomatologii  i okulistyce, co także może znaleźć zastosowanie w przypadku dezynfekcji powierzchni materiałów poligraficznych.   


13. Jak działają powłoki Lock 3?


Efekt  Lock 3 jest oparty na fotodynamicznej dezaktywacji w celu uzyskania trwałego wyjaławiania. Wysoce energetyczna forma tlenu (atomów tlenu) jest wytwarzana w fotoczułym środowisku powietrza i światła. Wysoce reaktywny tlen wykazuje zdolności trwałego usuwania bakterii i wirusów.


14. Który składnik  Lock 3 pośredniczy w uzyskaniu efektu niszczenia patogenów?


Tlen singletowy wygenerowany  in situ (miejscowo) pośredniczy w uzyskaniu efektu antybakteryjnego i antybakteryjnego. Generuje go specjalna substancja aktywna znajdująca się w lakierze.


15. Co to jest tlen singletowy?


Tlen singletowy to bogata energetycznie forma tlenu występującego w atmosferze. Powstaje dzięki barwnikom  DYPHOX®  przez przeniesienie energii  światła na sąsiadujące cząsteczki tlenu. Taki czas pobudzenia jest bardzo krótkotrwały, dlatego niemożliwe jest  magazynowanie go w otaczającym powietrzu. Proces ten jest obserwowany jedynie w bezpośrednim połączeniu z np. lakierem Lock 3.


16. Jak działa tlen singletowy? W jaki sposób dochodzi do skutecznego zniszczenia bakterii i wirusów patogenicznych?


Wysoce reaktywny tlen singletowy reaguje z proteinami i lipidami osłony mikrobiologicznej komórki. Ulegają one szybkiemu procesowi utlenienia, stąd osłona mikrobiologiczna jest destabilizowana w przeciągu bardzo krótkiego czasu (sekundy lub minuty). To powoduje szybkie i skuteczne zniszczenie patogenów.


17. Jakie są zalety tlenu singletowego?


Oprócz innych rodników tlenowych tlen singletowy jest produkowany w sposób naturalny przez system immunologiczny człowieka w celu zwalczania organizmów chorobotwórczych.


18. Jakie są zalety tlenu singletowego jako systemu antybakteryjnego i antywirusowego?


Tlen singletowy w prosty sposób utlenia mikroorganizmy z zewnątrz do wewnątrz. Dzięki temu, że tlen singletowy ma postać lotną, nie wymagana jest obecność wilgotności w powietrzu jako przekaźnika.


19. W jaki sposób można się upewnić, że tlen reaktywny jest produkowany w zasięgu patogenów?


Jako płynny dodatek, fotosensybilator został zoptymalizowany poprzez wprowadzenie ładunku dodatniego. W wyniku działania sił elektrostatycznych  może on łatwo przylegać do naładowanej ujemnie powierzchni patogenów. Stąd tlen singletowy jest wytwarzany bezpośrednio na osłonie komórkowej, co skutkuje szybkim i skutecznym zniszczeniem substancji chorobotwórczych. Fotosensybilator jest unieruchomiony w taki sposób, że tlen singletowy utworzony w lakierze może swobodnie przedostawać się na zewnątrz. Zakres tlenu singletowego zależy od podłoża, na którym jest generowany. Tlen singletowy powstaje około 0.5-1mm powyżej powierzchni powłoki. Jest to poziom wystarczający aby dotrzeć i zniszczyć nawet liczne, nakładające się na siebie warstwy substancji chorobotwórczych.


20. Jakie są inne rodzaje zastosowań tlenu singletowego?


Tlen singletowy jest skutecznie stosowany od wielu lat w medycynie fotodynamicznej (dermatologia, stomatologia, okulistyka). Jest również stosowany przy dopuszczaniu leków i zatwierdzony jako metoda leczenia schorzeń siatkówki oka. Bezpieczeństwo stosowania tlenu singletowego jest  udokumentowane w leczeniu licznych pacjentów.


21. Czy można zaobserwować rozwój odporności na działanie tlenu singletowego?


W związku ze sposobem działania (utleniające i nieswoiste uszkodzenie osłon mikroorganizmów), nie obserwuje się rozwoju odporności na działanie tlenu singletowego.  W celu osiągnięcia rzeczywistej odporności, patogen musiałby zastąpić podwójne wiązanie we wszystkich cząsteczkach. Zgodnie jednak z aktualnym stanem wiedzy, jest to bardzo mało prawdopodobne. 

 

22. Czy istnieją jakieś sposoby sprawdzenia efektów działania tlenu singletowego?


Skuteczność użycia tlenu singletowego w medycynie, szczególnie w zwalczaniu mikroorganizmów, została zbadana i udokumentowana wieloma publikacjami naukowymi, w tym kliniki W Regensburgu.  Instytut  Fraunhofer  potwierdził działanie powłoki Lock 3 w tym zakresie.


23. Jakim testom jest poddawany Lock 3 w celu udowodnienia skuteczności działania antybakteryjnego?


Skuteczność działania jest dowiedziona przez zmodyfikowaną wersję testów  DIN ISO22196 test (w warunkach suchych)
i w Instytucie Fraunhofer.


24. Jakie testy dowodzą skuteczności działania w zwalczaniu grzybów?


Skuteczność w zwalczaniu grzybów jest dowiedziona na podstawie wewnętrznej procedury. Badano działanie na grzybach Aspergillus brasiliensis (DSM 1988).

Rewolucyjny lakier Lock 3 o działaniu przeciwbakteryjnym
i przeciwwirusowym potwierdzonym badaniami wykonanymi przez Instytut Frauenhof.

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA
- SPOSÓB UŻYCIA