6. Co to jest powłoka antybakteryjna i antywirusowa  Lock 3?


Powłoka antybakteryjna i antywirsuowa jest uzyskiwana dzięki nowatorskiemu, fotodynamicznemu procesowi  zachodzącemu na powierzchni lakieru Lock 3. Lakier Lock 3 umożliwia zniszczenie bakterii, grzybów, pleśni, wirusów i  patogenów automatycznie i na trwałe.


7. Jaki jest cel uzyskania powłoki antybakteryjnej, przeciwwirusowej?


Tradycyjne metody dezynfekcji charakteryzują się krótkotrwałym efektem. Może upłynąć wiele godzin zanim następny cykl dezynfekcji będzie miał miejsce. W przypadku gdy materiały poligraficzne są pokryte produktem Lock 3, patogeny są stale i niezależnie niszczone na powierzchni dzięki procesowi fotodynamiki.


8. W jaki sposób  patogeny są niszczone na powierzchni pokrytej Lock3?


Powierzchnia pokryta lakierem Lock3 zawiera nieszkodliwy barwnik, który absorbuje  światło padające na materiał poligraficzny. Energia światła jest przekazywana do obecnego w atmosferze tlenu. W wyniku tego aktywny tlen przez krótki okres czasu ma zdolność zniszczenia patogenów szybko i efektywnie. Powłoka aktywnego tlenu jest znacznie wyższa niż wielkość mikrobów.


9. Jakie problemy napotykamy przy higienicznie – wymagających produktach poligraficznych i opakowaniach żywności?


W przypadku produktów higienicznie – wymagających oraz opakowań żywności problem zanieczyszczenia powierzchni materiałów poligraficznych przez różne mikroorganizmy jest szalenie istotny.  Zanieczyszczone powierzchnie mogą stanowić pośrednie ogniwo przenoszenia patogenów z osoby na osobę, a także mogą umożliwić przenoszenie patogenów na produkty żywnościowe. W obu przypadkach może to prowadzić do problemów zdrowotnych.


10. Czy istnieje różnica pomiędzy bakteriami gram-dodatnimi i gram – ujemnymi z punktu widzenia dezaktywacji fotodynamicznej? 


Tak, istnieje. Bakterie gram – ujemne i gram – dodatnie różnią się w strukturze budowy ścianek komórkowych. Z tego powodu, bakterie gram – ujemne wymagają więcej niż bakterie gram – dodatnie tlenu singletowego dla skutecznej dezaktywacji.

Dlatego różne patogeny są rozkładane w różnym okresie czasu.


Więcej informacji dostępnych pod adresem:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3740068/


11. Jakie problemy możemy napotkać stosując tradycyjne metody dezynfekcji powierzchni?


Tradycyjne metody dezynfekcji – w większości oparte na produktach chemicznych – często mają działanie krótkotrwałe i nie mogą zapobiegać powtórnemu zanieczyszczeniu pomiędzy cyklami. Dodatkowo ich skuteczność jest uzależniona od częstotliwości i rzetelności wykonania dezynfekcji. 

Rewolucyjny lakier Lock 3 o działaniu przeciwbakteryjnym
i przeciwwirusowym potwierdzonym badaniami wykonanymi przez Instytut Frauenhof.

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA
- POWIERZCHNIE ANTYBAKTERYJNE

I ANTYWIRUSOWE.