43. W jaki sposób Lock 3 różni się od powłok zawierających srebro lub miedź


Komponent antybakteryjny składa się z czystego, reaktywnego tlenu. Jest on generowany w powłoce antybakteryjnej i dyfuzuje jak normalny tlen z powierzchni. Zakres reaktywnego tlenu wynosi mniej niż jeden milimetr i jest to wystarczające by zlikwidować drobnoustroje znajdujące się na powierzchni.  Tlen w postaci gazowej nie potrzebuje przekaźników takich jak wilgotność czy płyny na powierzchni powłoki. 

Zasada ta działa również na powierzchniach suchych. Jony srebra czy miedzi potrzebują przekaźnika i stąd wymagają dużej wilgotności aby dosięgnąć patogeny w wystarczającej ilości.44. W jaki sposób Lock 3 różni się od powłok zawierających dwutlenek tytanu?


Dla optymalnej aktywacji powłok zawierających dwutlenek tytanu wymagana jest wilgotność ale także szkodliwe w działaniu promieniowanie ultrafioletowe, które nie jest wymagane w użyciu preparatu Lock 3.


45. Dlaczego żadne nano-cząsteczki nie rozpuszczają się na powierzchni z powłoką Lock 3?


Skuteczność działania  Lock 3 jest oparta na procesie fotodynamiki i zależy od obecności tlenu atmosferycznego, światła widzialnego i nietoksycznych barwników. Technologia zastosowana w preparacie Lock 3 nie zawiera żadnych nano-cząsteczek.46. Jak można odróżnić fotodynamiczne usuwanie bakterii od podobnych procesów?


Fotodynamiczne usuwanie bakterii wymaga trzech składników, które  pojedynczo są nieszkodliwe: światło widzialne, tlen atmosferyczny i nietoksyczne ale specjalne barwniki. W wyniku działania tych trzech składników powstaje tlen singletowy, który jest odpowiedzialny za zniszczenie drobnoustrojów. Nie stosowane są tu toksyczne środki chemiczne, które mogłyby zagrażać ludziom i środowisku w krótszym lub dłuższym okresie czasu.47. Co wyróżnia opatentowany składnik aktywny Lock 3?


Proces fotodynamiki zależy od światła widzialnego, tlenu atmosferycznego i barwników, które przenoszą energię światła na tlen. Technologia  DYPHOX® / Lock 3 działa wyłącznie z barwnikami opartymi na witaminach, składnikach roślinnych i dodatkach.

Rewolucyjny lakier Lock 3 o działaniu przeciwbakteryjnym
i przeciwwirusowym potwierdzonym badaniami wykonanymi przez Instytut Frauenhof.

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA
- PORÓWANIE DO INNYCH TECHNOLOGII