1. Dlaczego mikroorganizmy takie jak bakterie  patogeniczne (chorobotwórcze) znajdują się na produktach poligraficznych?


Pojawienie się na materiałach poligraficznych mikroorganizmów takich jak bakterie może być spowodowane różnymi czynnikami. Dzieje się tak podczas np. kontaktu materiału z zanieczyszczonymi dłońmi czy powierzchniami, jedzeniem czy kurzem. Mogą tez trafić na opakowanie z powietrza w postaci aerozolu wydychanego przez osobę chorą. W zależności od rodzaju, bakterie mogą   przeżyć na powierzchni materiałów poligraficznych przez okres od paru godzin do wielu miesięcy, a nawet lat. Przez ten okres wykazują zdolności zakaźne.


2. Jakie rodzaje bakterii znajdują się na powierzchniach materiałów poligraficznych?

 

Bakterie występują w różnych formach zewnętrznych. Możemy tu wyróżnić bakterie kuliste czyli ziarniaki, bakterie podłużne (cylindryczne)- pałeczki , laseczki oraz bakterie  spiralne -  krętki , śrubowce (bakterie heliakalne ). Mogą one występować pojedynczo lub w grupach. Ziarniaki tworzące skupisko nazywane są gronkowcami, a te tworzące łańcuszki nazywane są paciorkowcami. Bakterie Gram – dodatnie różnią się od bakterii Gram – ujemnych budową ściany komórkowej.


3. Jakie są przykłady bakterii gram – dodatnich?

 

Bakterie Gram-dodatnie charakteryzują się grubą ścianą komórkową, składającą się z wielu warstw mureiny-  peptydoglikanów   (polimerów składających się z polisacharydów i łańcuchów peptydowych) i  kwasów lipotejchojowych nałożonych na membranę. Peptydoglikan ściany komórkowej zatrzymuje fiolet krystaliczny  w cytoplazmie,  podany w obecności  płynu Lugola - następuje trwałe zabarwienie się na kolor fioletowy (niebieski ). Takie bakterie nazywane są bakteriami Gram-dodatnimi.

Przykładem bakterii Gram – dodatnich mogą  być bakterie z grup paciorkowca jelitowego Streptococcus , Enterococcus, gronkowca Staphylococcus, bakterie z grupy listeria Listeria, prątki Bacillus, bakterie beztlenowe Clostridium i bakterie mlekowe Lactobacillus.

 

4. Jakie są przykłady bakterii gram – ujemnych?

 

Bakterie Gram – ujemne wyróżniają się dodatkową zewnętrzną błoną komórkową. Ściana komórkowa jest cieńsza i zawiera mniej warstw peptydoglikanu ( jedna warstwa mureiny w ścianie komórkowej ). Zabarwienie wywołane fioletem goryczkowym  jest nietrwałe. Bakterie te wiążą niewiele fioletu i po zastosowaniu płynu Lugola  a następnie płukane w alkoholu łatwo ulegają odbarwieniu.


Przykładem bakterii Gram – ujemnych są np. bakterie okrężnicy Escherichia, salmonelli Salmonella, pałeczki z rodziny Klebsiella, bakterie jelitowe Enterobacter, Pseudomonas

i pałeczki legionellozy Legionella.


5. Jaki jest czas przeżycia wirusów i bakterii na powierzchni? Czy jest różnica w czasie przetrwania i aktywności bakterii gram – dodatnich i gram – ujemnych?


Przeżywalność różnych wirusów i bakterii na powierzchni jest różna i wynosi od kilku godzin do kilku lat. Przeżywalność jest w pełni uzależniona od typu wirusów bakterii i warunków.


Więcej informacji dostępnych jest pod adresem:

https://bmcinfectdis.biomedcentral.com/articles/10.1186/1471-2334-6-130

Rewolucyjny lakier Lock 3 o działaniu przeciwbakteryjnym
i przeciwwirusowym potwierdzonym badaniami wykonanymi przez Instytut Frauenhof.

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA - BAKTERIE