Rewolucyjny lakier Lock 3 o działaniu przeciwbakteryjnym
i przeciwwirusowym potwierdzonym badaniami wykonanymi przez Instytut Frauenhof.

Komponent aktywny lakieru LOCK 3 składa się z czystego, bardzo reaktywnego tlenu. Jest on generowany
w powłoce antybakteryjnej wyłącznie pod wpływaem działania światła słonecznego lub oświetlenia sztucznego standardowo stosowanego w domach, zakłądach pracy, sklepach czy szpitalach
i dyfuzuje jak normalny tlen z powierzchni. Zakres reaktywnego tlenu wynosi mniej niż jeden milimetr i jest to wystarczające by zlikwidować drobnoustroje znajdujące się na powierzchni. 
Tlen w postaci gazowej nie potrzebuje przekaźników takich jak wilgotność czy płyny na powierzchni powłoki. 

Zasada ta działa również na powierzchniach suchych.


Jony srebra czy miedzi potrzebują przekaźnika i stąd wymagają dużej wilgotności aby dosięgnąć patogeny
w wystarczający sposób. Czast reakcji jest również znacznie dłuższy niż w przypadku tlenu singletowego.


Dla optymalnej aktywacji powłok zawierających dwutlenek tytanu, które również wytwarzają tlen singletowy, wymagana jest wilgotność ale także szkodliwe w działaniu promieniowanie ultrafioletowe, które nie jest wymagane w użyciu preparatu LOCK 3.


JAK PORÓWNAĆ LOCK 3 Z INNYMI METODAMI